TENDALS VERTICALS

Els Tendals Verticals són un producte dissenyat per caigudes i tancaments verticals.
Poden anar guiats per facilitar el tancament amb diferents sistemes segons les necessitats de cada espai.

Els tipus més habituals són:
Barnilles laterals de 10 m.m. amb la possiblitat de fixar el tendal a diferents l'alçades. 
Cables tensors de 4 m.m. per poder fer la funció de guiat de manera discreta (El tendal no es pot fixar a diferent alçada) 
Guies tipus zip o cremallera, per donar la màxima tensió a la lona com a protecció en casos de vent.
Guies d´alumini de 120 m.m. x 40 m.m. en forma de U, que proporcionen un aillament total pel vent i l'aigua. 
Amb braços model Punt recte, o de fixació a barana del model Stor