MOTORS I AUTOMATISMES DE PROTECCIÓ SOLAR.

Els automatismes de protecció solar són realment eficaços per a contribuir a l'estalvi energètic d'una llar.
Gràcies a la motorització i els automatismes es pot aconseguir un eficient funcionament dels tendals i cortines de protecció solar, responent a un major confort diari i estalvi energètic.
Els sensors de vent, de sol, de pluja, de temperatura interior i exterior i d'humitat de l'aire fan possible la seguretat i la fiabilitat dels sistemes de protecció solar.
Els automatismes de protecció solar per tendals i cortines d'interior d'un edifici o una casa, controlen les variacions de temperatura, vent, llum i pluja d'una manera automàtica i transfereixen la informació als motors per activar-ne l'obertura o recollida.