TEIXITS DE PROTECCIÓ SOLAR.

Els teixits de protecció solar per a cortines i tendals, estan dissenyats i fabricats per oferir la màxima protecció tèrmica i lumínica.
Les diferents textures i materials utilitzats permeten graduar el pas de llum més adient per a la seva llar, oficina o comerç.
Els teixits tècnics permeten el grau d'obertura per donar més o menys visibilitat a l'exterior segons el gramatge escollit.