PROJECTE TENDALS COFRE A CASA DE FUSTA (L'EMPORDÀ)

Tendals mod. caixó Ares amb motors i automatismes Somfy RTS

Projecte de protecció solar en una casa de fusta amb tendals mod.caixó Ares, per reduir l´impacte del sol sobre la façana natural de la mateixa, i així prolongar la seva durabilitat i reduir-ne el manteniment.
Els tendals es van col·locar seguint les diferents alçades del teulat amb tacs de fixació especials per fusta. El color de l´alumini de l´estructura dels mateixos es en un ral 8014 marró, seguint la línia del color de les teules i canals de la mateixa vivenda.
La lona es va fer en un color veig clar per deixar passar la llum i no provocar enfosquiment a l´interior.
Els tendals porten motors Somfy RTS amb automatismes de protecció solar.