PROJECTE TENDALS CORREDERS ÀTIC (COMARCA DE LA SELVA)

Tendals correders amb porteria frontal.

El format de les terrasses dels àtics sempre es complexa per posar-hi tendals degut a la poca alçada que solen tenir les parets.
En aquest cas es va fer el projecte de protecció solar amb 2 Tendals correders fixats a paret i a porteria frontal d´alumini (fen un encaix per salvar la sortida de fums que hi ha)

El resultat són dos tendals totalment integrats a l´espai que tan protegeixen del sol com de l´aigua degut a la inclinació cap els costats que es dóna als perfils que desplacen les lones (baines individuals correderes)

El color de la lona acrílica el 2143 Marfil de la comunitat i el ral de l´alumini es el 7022 igual que els tancaments i les obertures.
Com a element de protecció, un cop tancats els tendals correders  es va posar un alero de protecció d´alumini del mateix color, i d´aquesta manera quan els Tendals correders estan recollits, quedent totalment protegits de l´aigua i elements externs.

El canvi de lona d´aquest model de tendals es fa cada 12/14 anys aproximadament.