COBERTOR SOLAR D'ESCUMA

Manté la temperatura de l'aigua i allarga la temporada d'ús de la piscina

Els cobertors solars d'escuma serveixen per augmentar i mantenir la temperatura de l'aigua alhora que en redueix l'evaporació. D'aquesta manera, d'una banda, s'aconsegueix un estalvi considerable d'energia i dels productes que s'utilitzen durant el manteniment de la piscina i, de l'altra, allargar la seva temporada d'ús.