VERANDAS

El tendal Veranda, és un tipus de tendal de protecció solar, modern, pràctic i innovador que permet poder decidir la quantitat de calor i llum que es vol deixar passar a l'estructura que protegeix.
L'obertura i tancament sempre es fa a través d'un sistema motoritzat.
Es pot confeccionar amb lona acrílica o teixits tècnics, depenent del grau d´impermeabilització que es vulgui donar.

El Tendal Veranda és un sistema patentat amb guies telescòpiques o sistema de molles que permet desplegar la superfície del tendal sobre el sostre de l'hivernacle o estructura amb la garantia de que la lona sempre estarà totalment tensada, fins i tot en teulades de poca inclinació.
L'accionament a través d'un motor elèctric incorporat de sèrie, ofereix un alt grau de confort en la maniobra d'obertura i tancament.