SOLTIS

El Soltis, es un teixit microperforat fet amb una trama de polièster d'alta resistència. Es un teixit capaç de suportar fortes tensions mecàniques i grans diferències tèrmiques.

La lona Soltis te unes grans prestacions tèrmiques i visuals i està dissenyat per reduir l´impacte de la radiació solar UVA i UVB en un 95 %.
La seva textura micro-perforada bloqueja el calor i permet l´evacuació de l´aire calent per així reduir la sensació de calor. Destacant el seu excepcional blindatge tèrmic i de radiació solar.

El Soltis permet la seva visibilitat cap a l´exterior i en el cas de caigudes verticals, evita els excessos de llum i la sensació de tancament.
Característiques tècniques:

Pes: 400 gr/m2
Gruix: 0.45 m.m.
Resistència a la tracció de la trama: 230/230 daN / 5 cms
Reacció al foc: M2 / NFP 92.507