COMANDAMENTS

Comandaments a distància per tendals.

Hi ha un gran ventall de possibilitats de Comandaments a distància per controlar els motors i automatismes de protecció solar. Des d´els comandaments bàsics que actuen sobre el motor per donar l´ordre de pujada i baixada, els que a mes, seleccionen si volem que els nostres tendals o cortines s´activin amb els automàtismes que hi tinguem sincronitzats i els que ens fan de programadors horàris per regular la pujada i baixada dels mateixos segons el moment del dia o la nit en la que ens trobem.

Comandaments:

Telis 1 RTS / Telis 4 RTS
Comandaments per activar pujada i baixada.

Telis Soliris RTS / Telis 4 Soliris RTS
Comandaments per seleccionar la opció dels automatísmes.

Telis Composicio RTS
Comandament per activar de manera agrupada fins a 20 grups de motors RTS.

Impresario Chronis RTS
Comandament per activar de manera agrupada i individual fis a 16 grups de motors RTS.

Smoove RTS
Memoritza la posició preferida d´un motor i executa l'ordre a traves de la pulsació de pujada / parada / baixada.