PERGOLES D'ALUMINI

Les Pergoles d'alumini son una solució de protecció solar molt funcional i decorativa, perfectes per cobrir grans espais exteriors amb un mínim d'estructura.

Les Pèrgoles d´alumini amb tendal correder de porteria frontal, doble porteria, o entre parets, son estructures construides d´alumini lacat que suporten unes guies de desplaçament per on llisquen uns travessers o barres de suport de doble macarró que aguanten les baines de la lona i que permeten l´obertura i tancament del tendal a través de cordes i politxes, o amb un sistema de corretges de transmissió integrades dins les guies i accionades amb motor.

L´estructura de travessers i porteries poden estar fabricades amb puntals de:
80 x 40  m.m. 
90 x 96  m.m. 

125 x 125 m.m. 

La fabricació de la Pèrgola d´alumini es fa amb alumini reforçat, amb una àmplia gamma de colors: blanc, negre, plata, bronze, 7011, 7022 i 8014 com a rals habituals. (També disponibles els colors 6005, 6009, 8017, 3005,1013,7016 texturat i l´inox.

Les mides màximes d´amplada poden ser de 6.00 m. amplada x 7.00 m. de sortida amb la possibilitat d´ajuntar tans mòduls con sigui necessari.
  • Amplada màxima: 7.00 m.
  • Sortida màxima: 7.00 m.