TENDALS PORTERIA CENTRAL

Tendals dobles amb una porteria central, ideal per cobrir grans superfícies a l'exterior.

Els Tendals amb porteria central, estan dissenyats per cobrir espais exteriors sense dependre de cap façana.

L’espai que queda a sota d’aquest tendals es pot aprofitar lliurament, ja que no porta cap puntal en el centre. Es un tendal molt adaptable,  ja que els seu suports no han d´anar fixats a la paret i per aixó es pot instal·lar en qualsevol lloc de la terrassa o jardí.

Els braços articulats amb tensió de doble cable son estables i es desplacen a cada banda d’una manera sincronitzada a l´hora.

El model de 2 puntals està disponible amb la base amb forma de "T" invertida, o amb suports de fixació al terra. La lona i els braços queden  protegits per el caixó de tancament (opcional), o un alerò de protecció d´alumini i així ens permet deixar el tendals protegits a l’exterior.

El seu mecanisme es pot obrir i tancar manualment o amb motor, tot i que aconcellem de motoritzar-lo.
Tendals Girona, instal·lació, muntatge, reparació i manteniment de tendals dobles amb porteria central a la zona de Girona.
  • Amplada màxima: 6.00 m
  • Sortida màxima: 3.00 m